Zasady korzystania

Zasady korzystania z serwisu internetowego (v1.0)

0. Definicje

Gamestone – nazwa serwisu internetowego dostępnego pod adresem gamestone.pl wraz z podstronami i subdomenami.
Materiały – wszelkie treści (artykuły, zdjęcia i inne media) publikowane na łamach serwisu.

1. Zasady

Korzystając z Gamestone zgadzasz się z zasadami korzystania z serwisu internetowego, wszystkimi związanymi z nim przepisami prawa i regulacjami. Wyrażasz zgodę na bycie osobą odpowiedzialną za stosowanie wszelkich lokalnych przepisów prawa mających związek z korzystaniem z serwisu. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z zapisów dotyczącym zasad korzystania z serwisu, dostęp do niego jest w takim przypadku zabroniony. Materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym są chronione prawami autorskimi. Logo Gamestone oraz domena są objęte ochroną prawną.

2. Licencja użytkownika

Licencja daje pozwolenie na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów zawartych na stronach Gamestone dla użytku własnego, w celu ich przeglądania. Niniejszym nadaje się taką licencję czytelnikowi portalu Gamestone.

Licencja nie uprawnia do:

  • modyfikowania lub kopiowania materiałów
  • używania materiałów do celów komercyjnych lub niekomercyjnych
  • dekompilowania strony lub inżynierii odwrotnej treści i materiałów zawartych na portalu Gamestone
  • usuwania znaków towarowych lub innych oznaczeń własności Gamestone stosowanych w materiałach Gamestone
  • przekazywania materiałów innej osobie lub odwzorowywania zawartości Gamestone na innym serwerze

Niniejsza licencja jest automatycznie odwoływana jeśli zostanie naruszone jakiekolwiek wyżej wymienione ograniczenie. Licencja może być również cofnięta przez Gamestone w dowolnym momencie. W chwili cofnięcia licencji jesteś zobowiązany do usunięcia wszelkich posiadanych przez siebie materiałów pobranych z portalu Gamestone – zarówno elektronicznych, jak i drukowanych.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały na stronach Gamestone są dostępne w treści i formie według uznania autora. Gamestone nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, dotyczących przydatności handlowych, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego praw w kontekście publikowanych materiałów. Gamestone nie gwarantuje też dokładności i wiarygodności materiałów na jego stronach, ani też na stronach odnoszących się do Gamestone lub podlinkowanych.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku redakcja Gamestone nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z wykorzystaniem lub niemożnością wykoszystania materiałów dostępnych na stronach Gamestone. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy Gamestone lub przedstawiciel Gamestone zostaną ustnie lub pisemnie poinformowani o zaistnieniu szkody.

5. Jakość materiałów

Materiały przedstawiane na stronach Gamestone mogą zawierać błędy techniczne, merytoryczne, typograficzne lub fotograficzne. Gamestone nie gwarantuje, że jakiekolwiek przedstawiane materiały są trafne, kompletne i aktualne. Gamestone może dokonywać zmian w materiałach w dowolnej chwili i bez powiadamiania kogokolwiek, jednakże nie zobowiązuje się do aktualizacji tychże materiałów.

6. Linki

Gamestone nie sprawdza wszystkich linków powiązanych z serwisem i nie jest odpowiedzialny za treści znajdujące się na powiązanych stronach. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie implikuje poparcia przez Gamestone podlinkowanej strony. Korzystając z linków robisz to na własną odpowiedzialność.

7. Modyfikacje

Gamestone może poprawiać i korygować niniejsze „Zasady korzystania z serwisu internetowego” w dowolnej chwili bez powiadamiania kogokolwiek. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji dokumentu.

8. Przepisy nadrzędne

Niniejsze zasady korzystania z usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Jako użytkownik portalu nieodwołalnie podlegasz jurysdykcji sądów państwowych lub lokalnych.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" lub inny sposób lokalnego przechowywania informacji oraz na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam i innych usług. więcej informacji

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" lub inny sposób lokalnego przechowywania informacji oraz na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam i innych usług.

Close