Aktualizacja 0.7.40

Jako część tej aktualizacji wprowadzono istotne zmiany w Raids oraz Brawls. Dokonano również znaczących poprawek broni i modułów. Dodano nowe portrety frakcji Steppenwolfs oraz 2 nowe kontenery, które tymczasowo zastąpią obecne, za 2 i 14 godzinny pobyt w grze.

ru.jpg

 

Trwają również prace na poprawą systemu dobierania graczy (Match Making). W bitwach, gdzie gracze używają pojazdów o wysokim PS, wszyscy uczestnicy powinni zostać odpowiednio dopasowani, aby obie drużyny były zrównoważone. Co do bitew na niskim PS nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy część graczy ma miażdżącą przewagę nad innymi z powodu zainstalowanej broni lub modułów. O wprowadzeniu nowego systemu poinformujemy w oddzielnym artykule jak tylko wejdzie do gry.

TRYBY GRY

Raids

 • Dodano nowe punkty odrodzeń w rajdach typu „Escort”.
 • Zniszczenia wieżyczek, wież oraz ich systemów obronnych zaliczana będzie do minimalnego wymaganego udziału w rajdach typu „Siege”.

Brawls

f94547b58e54b43919a3f0f1e540.jpg

 • We wszystkich rozgrywkach poprawiono przyznawane punkty reputacji zależnie od zajętego miejsca.

Race

 • Zwiększono ilość zdobywanej reputacji.
 • Do puli map dodano „Two Turrets”.

Big black scorpions

 • Uczestnictwo w rozgrywce od teraz liczy się do zadań sezonowych, w których należy wygrać określoną liczbę razy lub zniszczyć określoną ilość przeciwników.

Storm warning

 • Poprawiono ilość uzyskiwanego złomu (scrap) zależnie od zajętego miejsca.

BRONIE

Autocannon AC43 Rapier

 • Zużycie energii zostało zredukowane do 4 pkt.
 • PS broni został zredukowany do 740 pkt.

AC72 Whirlwind

 • Zużycie energii zostało zredukowane do 5 pkt.
 • PS broni został zredukowany do 1174 pkt.

Komentarz deweloperów: Autocannony były mało efektywne w porównaniu do innych broni, ta zmiana ma na celu poprawę tego stanu rzeczy oraz umożliwienie, poprzez moduły, dalszego zwiększenia ich efektywności.

 

MG13 Equalizer

 • Obrażenia zmniejszone o 10%.
 • Bonusowe obrażenia ze specjalnej zdolności zwiększone o 5%.

Komentarz deweloperów: Chcemy aby umiejętne użycie unikalnej zdolności Equalizerów miało większy wpływ na rozgrywkę. Ta zmiana ma również na celu poprawę współdziałania minigunów z radiatorami oraz uczynienia jej bardziej interesującej w połączeniu z innymi modułami.

 

Shotgun BG2 „Goblin”

 • Obrażenia zwiększono o 20%.
 • Broń ma teraz 50% przepustu (50% obrażeń wroga zadanych Goblinowi przechodzi przez niego).

Komentarz deweloperów: Nowa strzelba okazała się gorsza niż planowaliśmy. Ogromny rozmiar i trudność w używaniu nie równoważył niskiego zapotrzebowania na energię i dodatkowych obrażeń  kontaktowych. Zmiany te mają na celu uczynienie Goblina bardziej konkurencyjnym.

 

Shotgun „Thunderbolt”

 • Punkty struktury zostały zmniejszone o 10% (ze 154 do 139 pkt.).

Komentarz deweloperów: Chcemy aby punkt struktury części odpowiadały ich rozmiarowi i wadze. Ta modyfikacja to pierwszy krok w kierunku zmian.

 

Turret cannon ZS-34 „Fat Man”

 • Dodano unikalną cechę broni: bezpośrednie trafienie z działa przyśpiesza przeładowanie kolejnego pocisku o 0.5s.

Komentarz deweloperów: Mimo iż „Fat Man” jest dosyć skuteczną bronią brak unikalnej cechy w porównaniu do pozostałych broni epickich czynił go niepełnowartościowym. Ta zmiana ma na celu naprawę tego stanu rzeczy.

 

„Clarinet TOW”

 • Prędkość pocisku w pierwszej fazie lotu została zredukowana o 60% (faza kontroli toru lotu przez gracza), w drugiej fazie o 70%.
 • Prędkość skręcania zredukowano o 20%.
 • Zlikwidowano przyspieszenie.
 • Zadawane obrażenia zostały zmniejszone o 70%.
 • Czas przeładowania zmniejszono do 7 sek.
 • Czas sterowania pociskiem zwiększono do 11 sek.
 • Czas życia rakiety to teraz 15 sek.

Komentarz deweloperów: Bardzo często broń tę można było znaleźć w bitwach na małym PS używaną przeciwko graczom z małym doświadczeniem nie przygotowanych na radzenie sobie z tym typem broni. Dodatkowo z powodu dużej prędkości oraz błędów z zachowaniem pocisku zestrzelenie go było prawie niemożliwe. Dzięki wprowadzonym poprawkom zestrzelenie przy użyciu szybkostrzelnych broni nie powinno już stanowić takiego problemu a szybkie i zwinne pojazdy będą miały szansę na unik. Przy okazji wprowadzone zmiany powinny wyeliminować problem z nietypowym zachowaniem się pocisku podczas lotu (znikanie, przenikanie, teleportacja). Zwiększona szybkość przeładowania to dodatkowa szansa na poprawkę w przypadku spudłowania. Należy odnotować iż cały czas pracujemy nad broniami w celu ich poprawy oraz uczynienia interesującymi dla graczy jak to tylko możliwe.

WYPOSAŻENIE

„Sidekick drone”

 • Obrażenia zadawane przez drony zwiększono o 100%.

Komentarz deweloperów: Tak jak i poprzednie poprawki, ta zmiana ma na celu zwiększenie konkurencyjności modułu oraz umieszczenie go na poziomie na jakim z założenia miał się znaleźć.

Radiatory

 • Zmieniono mechanikę działania radiatorów. Teraz, zamiast zwiększać limit przegrzania będą redukowały prędkość z jaką broń się przegrzewa. Dzięki tej poprawce radiatory nadal będą zwiększały długość serii, ale już bez wpływu na czas stygnięcia.

Weapon radiator

 • Redukuje prędkość przegrzewania o 25%

Improved radiator

 • Redukuje prędkość przegrzewania o 50%

Charged radiator

 • Redukuje prędkość przegrzewania o 70%
 • Dodano unikalną cechę do tego radiatora dającą bonus do czasu prowadzenia ostrzału. Bonus zwiększa się wraz z prędkością pojazdu, a maksimum uzyskuje przy 30 km/h i łączy się z podstawowym bonusem.

Weapon cooler

 • Przyśpiesza stygnięcie broni o 50%.

Improved Cooler

 • Przyśpiesza stygnięcie broni o 70%.
 • Dodano unikalną cechę do tej chłodnicy dającą bonus zależny od prędkości pojazdu. Im mniejsza prędkość – tym większy bonus, który łączy się z podstawowym.

Komentarz deweloperów: Wcześniejszy mechanizm działania radiatorów powodował również wydłużanie się czasu stygnięcia broni czyniąc je mniej użytecznymi niż byśmy chcieli.  W nowej wersji usunęliśmy ten negatywny efekt i poprawiliśmy wydajność radiatorów. Obecne chłodnice miały zbyt dużą wydajność jak na moduły które konsumowały tylko 1 pkt. energii. Obrażenia z niektórych połączeń mogły być czasami więcej niż podwojone. Dodatkowo, w parze z radiatorami mogły być windowane jeszcze bardziej. Nowe parametry lepiej odzwierciedlają ich niskie zapotrzebowanie na energię.

Nowe unikalne cechy epickich radiatorów i chłodnic zostały zaprojektowane aby podkreślić ich niezwykłość i umożliwić większe zróżnicowanie w budowie maszyn.


Moduł niewidzialności „Chameleon”

 • Czas trwania efektu zmniejszony do 6 sek., czas przeładowania zmniejszony do 25 sek., zużywa tylko 1 pkt. energii.

Moduł niewidzialności „Chameleon Mk2”

 • Czas trwania efektu zmniejszony do 10 sek., czas przeładowania zmniejszony do 25 sec, zużywa tylko 1 pkt. energii.

Komentarz deweloperów: Uważamy iż przewaga jaką dawała niewidzialność była trudna do wykorzystania z powodu zbyt wysokiego zapotrzebowania na energię. Często po prostu brakowało jej aby użyć modułu w wielu interesujących projektach. Aby zrównoważyć zmniejszone zapotrzebowanie na energię wprowadziliśmy również zmiany w czasach trwania oraz przeładowania modułów.

 

Kontenery

Przestudiowaliśmy opinie graczy na temat nowych kontenerów i zdecydowaliśmy się na ich zmianę. W rezultacie dodaliśmy 2 nowe kontenery, które w założeniu mają zastąpić występujące obecnie jako nagrody z pozostawanie w grze przez 2 i 14 godzin. Z ich zawartości usunęliśmy tymczasowe ozdoby. Warto zauważyć, iż w ramach nowego systemu planujemy okresowo zmieniać zawartość kontenerów, aby stale oferować graczom nowy i interesujący łup!

 • „Adventurer Container”. Zdobywany za spędzenie w grze 2 godzin w ciągu dnia. Z kontenera można pozyskać:
  • 20 monet z małą szansą.
  • Rzadkie, niesprzedawalne  części (za wyjątkiem kół) z małą szansą.
  • Flagę frakcji „Engineers” z małą szansą.
  • Pospolitą część z dużą szansą.

 

 • „Miner”s Container”. Zdobywany za spędzenie w grze 14 godzin w ciągu tygodnia. Z kontenera można pozyskać:
  • 200 monet z małą szansą.
  • Epickie niesprzedawalne  części (za wyjątkiem kół) z małą szansą.
  • „Engineer standard” z małą szansą.
  • Pospolitą część z średnią szansą.
  • Rzadkie, niesprzedawalne  części z dużą szansą.

Zmiany w kontenerze „Legend container”:

 • Czas przez jaki możemy używać części po jej aktywacji został wydłużony do 24 godzin.

Chcielibyśmy, aby rzadkość kontenerów bardziej odzwierciedlała ich zawartość.

 • Container of decorations.
  • Rzadkość zmieniono na „Common”.
 • Getter”s container.
  • Rzadkość zmieniono na „Rare”.
 • Kontener „Found in the Wasteland”.
  • Rzadkość zmieniono na „Common”.

Exhibition

 • Usunięto projekty z błędnie ulokowanymi strzelbami „Thunderbolt” za kabiną „Jawbreaker”.
 • Zablokowano możliwość pobrania projektów z przestarzałym rozmieszczeniem części.

 

FRAKCJE

Steppenwolfs

Nowe portrety

en port.jpg

Obecnie, po osiągnięciu 2 poziomu frakcji gracz otrzyma nowy portret „Gunther”

 • Stary artylerzysta który wiele w życiu widział starający się zachować cywilizowany wygląd nawet na pustkowiach. Zawsze ogolony i odświętnie ubrany. W końcu jego twarz to twarz Bractwa. Nawet jeżeli jest to ostatnia rzecz jaką widzą „dzikusy”.

Po osiągnięciu 7 poziomu frakcji, gracz otrzyma nowy portret „Elvina”

 • W przeszłości – zaufany agent Generała, wykonujący najtrudniejsze zadania w celu likwidacji „niepożądanych”. Gdy różnic pomiędzy jej wyglądem a „czystej” osoby nie dało się już ukryć pod makijażem i ciemnymi okularami została zhańbiona. Podróż na wschód z oddziałem Wilków stała się jej ostatnią szansą służenia bractwu.

Po osiągnięciu 15 poziomu frakcji, gracz otrzyma nowy portret „Tomasz”

 • Major osobiście wybiera wojowników do oddziału. Wybiera nie tylko najlepszych, ale i takich dla których nie ma miejsca w kwaterze głównej. Tych w których zmiany zaszły tak daleko iż są dla nich wyrokiem śmierci. W końcu kto, jeżeli nie potwór, może pokonać innego potwora? Zwłaszcza jeżeli zawdzięcza ci życie.

Dla graczy którzy osiągnęli 2, 7 lub 15 poziom przed wprowadzeniem aktualizacji portrety będą dostępne w najbliższej przyszłości.

Interfejs

 • Poprawiono interfejs nagród za bitwy.
 • Poprawiono interfejs medali.
 • Poprawiono interfejs ustawień grafiki.
 • Zmieniono ikonę dronów na minimapie.
 • Poprawiono opisy pakietów w Sklepie.
 • Dokonano pomniejszych poprawek interfejsu.

Czat

 • Podczas pisania na czacie wyłączono automatyczne przewijanie.
 • Możesz zmieniać rozmiar okna czatu.

Kontrolery

 • Poprawiono przypisanie przycisków:
  • Hamulec ręczy jest obecnie przypisany do LB (pad Xbox One) lub L1 (pad PS4).
  • Czwarta grupa broni jest obecnie przypisana do przyciku B (pad Xbox One) lub O (pad PS4).

Różne

raznoe.jpg

 • Poprawiono projekt pojazdu „Survivor” z paczki „Immortal warrior”.

Poprawki błędów:

 • Skorygowano opis parametrów ST-M23 Defender.
 • Skorygowano opis parametrów strzelby BG2 „Goblin”.
 • Epicki klakson “Express” został dodany do kontenera „Decor Container”.
 • Poprawiono stabilność klienta.
 • Naprawiono błąd z plamami ognia generowanych przez beczki z „Porcupine” wybuchające na szczycie wysokich pojazdów.
 • Naprawiono błędy na niektórych mapach:
  • Terminal-45
  • Lost Coast
  • Station ‘Control-17’
  • Old city
  • Desert Valley
  • Fortress
  • Factory
  • Abandoned Power Plant
  • Eastern Array
  • Test-Drive
  • Bridge
  • Rock City
 • Naprawiono błąd fokusa w polu wprowadzania ceny.
 • Naprawiono błąd gdy latające drony widziały dalej niż gracz.
 • Naprawiono błąd interferencji torby z wypuszczaniem dronów.
 • Naprawiono błąd gdy moduł dronów nie ładował się ponownie.
 • Naprawiono błąd który wyświetlał błędny komunikat wsparcia.
 • Naprawiono błąd gdy pociski ze strzelby przelatywały przez kabinę.
 • Naprawiono błąd gdzie obrót kamery był blokowany na wystawie.
 • Naprawiono błąd ze znacznikami dron na minimapie.
 • Naprawiono błąd z dźwiękiem podczas uzupełniania paliwa.
 • Naprawiono błąd z mimowolnym ogniem z haubicy „Mandrake”.
 • Naprawiono błąd z brakiem efektu trafienia pocisku na dużych dystansach.
 • Naprawiono błąd umożliwiający pojawienie się jednego pojazdu nad drugim.
 • Naprawiono model kolizyjny modułu „Radar”.
 • Naprawiono błąd samoczynnego przełączenia się interfejsu w tryb obsługi padem.
 • Naprawiono błąd z kabiną „Humpback”.
 • Naprawiono dźwięk poruszania się naprzód.
 • Naprawiono błąd z zaliczaniem zadań sezonowych przy użyciu minigunów.
 • Naprawiono błąd przy kupowaniu fragmentów gdy magazyn był prawie pełny.
 • Naprawiono błąd z ozdobą „Lamp block”.
 • Naprawiono błąd wyświetlanego bonusu z flag w Brawlach.
 • Naprawiono błąd braku efektu zniszczonego wroga.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający użycie podnośnika na pojazdach bez kół.
 • Naprawiono rzadki błąd z wyświetlaniem nowych graczy na liście klanowiczów.
 • Naprawiono błąd ze wskaźnikiem przeładowania „Clarinet TOW”.
 • Naprawiono błąd z przełączaniem warsztatów podczas produkcji części.
 • Naprawiono błąd z amunicją w pakiecie „Tramp”.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem paska życia ciężarówki w rajdach „Heist”.
 • Naprawiono błąd z listą zablokowanych.
 • Naprawiono błąd z malowaniem amunicji.
 • Naprawiono błąd efektu „GL-55 Impulse”.
 • Podczas samozniszczenia nie można już uszkodzić pomp w rajdach „Defence”.
 • Sojusznicy nie są już uszkadzani przez wybuchy beczek lub innych modułów podczas samozniszczenia.
 • Ciężarówka nie odnosi już obrażeń od samozniszczenia.
 • Fragmenty reliktów można kupować z pełnym magazynem i nie zajmują już miejsca.
 • Brawl „Big black scorpions” — timer na mapie odpowiada teraz temu w grze.
 • Nie możesz stać się niewidzialny na czas działania efektu ogłuszenia z broni „Hammerfall” lub „GL-55”.
 • Projekty z tymczasowymi i pospolitymi częściami są teraz poprawnie składane jeżeli któraś z części nie jest dostępna.

 

Źródło: crossout.net
Tłumaczenie EN-PL: Spichris

Spichris

Miłośnik wielu gatunków gier, nie pogardzi też dobrą książką czy filmem z gatunku fantasy i science fiction. Poza rozgrywkami wirtualnymi zajmuje się również łucznictwem, uwielbia gotować.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" lub inny sposób lokalnego przechowywania informacji oraz na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam i innych usług. więcej informacji

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" lub inny sposób lokalnego przechowywania informacji oraz na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam i innych usług.

Close